Fried Okra Band

Generalforsamling i B'Sharp

Ordinær generalforsamling i B'Sharp
afholdes lørdag den 11. marts 2017
på Rampelys, Bindslevs Plads 6.

18-18.45 spisning
(kun for medlemmer og sponsorer)
drikkevarer kan købes i baren
19-20.15 generalforsamling
(kun medlemmer og sponsorer har stemmeret)
NB! Tilmelding nødvendig til spisning.
Mail til bluesland@vip.cybercity.dk eller sms til 22239752 senest mandag den 6. marts!

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse af regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer/suppleanter (Thomas, Egon, Charlie) + 1 suppleant
  7. Valg af revisor
  8. Evt.

Emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1 uge før afholdelsen af generalforsamlingen til: bluesland@vip.cybercity.dk

mvh
Charlie Tambaur
Formand

PR-materiale – til fri afbenyttelse
Klik på de små billeder for at hente plakat og flyer i pdf-format ...

a3plakatPlakaten er i A3 og kunne fx passe ind på opslagstavlen på din arbejdsplads...programflyer

Flyeren kan passe ind mange steder fx på køleskabet, på opslagstavlen hjemme eller på arbejdet, eller ...

foto

TAK til vore sponsorer


bsharp logo